Проекти:

Рудник САСА,
Македонија

За нас

Во ноември 2015 година, формирана е ,,Линкс рисорсис” ДОО со цел откуп на Рудникот САСА за цинк / олово / сребро во Македонија.

Рудникот САСА е еден од најголемите функционални рудници за цинк / олово / сребро во Европа, кој произведува приближно 30kt олово, 22kt цинк и 400 koz сребро во концентрати на годишно ниво.

прочитајте повеќе

Работење и деловни простории